Disclaimer & Privacy

Ansvarsfraskrivelse og beskyttelse af personlige oplysninger

FORTOLKNING OM FORTROLIGHED Nedis

Denne politik beskriver forvaltningen af vores websted med hensyn til behandlingsaktiviteter vedrørende dine personoplysninger, når du besøger os på følgende webside:

www.nedis.dk

(herefter "webstedet")

Den vedrører specifikt kun indholdet af vores websted og ikke andre websteder, som brugerne kan besøge ved at klikke på eksterne links, der måtte være på webstedet.

Visse tjenester eller oplysninger, der tilbydes på portalen, kan være omfattet af en anden fortrolighedspolitik. I sådanne tilfælde vil der blive offentliggjort en særskilt fortrolighedspolitik.

"Du" i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger betyder dig som enkeltperson.

"Vi" eller "os" i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger betyder, i forhold til dine personlige oplysninger, den dataansvarlige (som angivet i følgende afsnit 1.8).

1.1. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES?

"Personoplysninger" betyder oplysninger om dig.

Når du besøger dette websted, kan vi indsamle personlige oplysninger enten:

 • direkte, hvor du bliver bedt om at give oplysninger. Hvis du bruger en "Abonnér"-funktion på webstedet, skal du muligvis give kontaktoplysninger samt oplysninger om den side, du er på, eller det indhold, du ser, eller
 • indirekte ved at bruge cookies (som beskrevet i detaljer i vores Cookiepolitik), spore din brug af visse sider på webstedet (f.eks. din internetprotokoladresse) og/eller ved hjælp af andre tekniske midler til at overvåge din brug af webstedet.

Vi forsøger ikke at indsamle følsomme data via webstedet.

1.2. HVORDAN VIL PERSONOPLYSNINGER BLIVE ANVENDT?

Vi kan behandle og bruge personlige oplysninger, der indsamles via dette websted, til følgende formål:

 1. til at administrere webstedet;
 2. for at opfylde retlige og/eller skattemæssige forpligtelser;
 3. at give dig oplysninger, produkter og tjenester på din anmodning - f.eks. for at give dig mulighed for at foretage køb via webstedet, for at opfylde din anmodning om at abonnere på webstedet og/eller vores nyhedsbrev og for at besvare din feedback og dine spørgsmål korrekt.
 4. at skræddersy det indhold, du ser på webstedet, til dine specifikke behov;
 5. for at kunne besvare din feedback og dine spørgsmål korrekt;
 6. til alle andre formål, der er nødvendige for at vi kan levere vores tjenester.

Med forbehold af specifikationerne vedrørende navigationsdata, som sendes automatisk og er et iboende træk ved internetkommunikationsprotokoller, kan du frit beslutte, om du vil give dine personlige data eller ej.

 

Hvis du imidlertid ønsker at registrere dig på webstedet, abonnere på vores nyhedsbreve, købe produkter, der tilbydes i onlinebutikken og/eller få adgang til et reserveret område på webstedet, er det nødvendigt at udfylde de nødvendige felter i de relevante formularer med dine personoplysninger. Hvis du undlader at indsende dine personlige oplysninger, vil det forhindre dig i at få adgang til og bruge de nævnte tjenester og funktioner.

Retsgrundlaget for den behandling, der er beskrevet i litra a) og c), er derfor opfyldelsen af en anmodning, som du har fremsat via webstedet. Dit samtykke er ikke nødvendigt for at forfølge disse formål.

Med hensyn til det formål, der er beskrevet i foregående litra b), er retsgrundlaget for behandlingen opfyldelse af en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt; dit samtykke er derfor ikke nødvendigt for at tillade behandlingen.

I nogle tilfælde kan vi i forbindelse med din oplevelse på vores websted bede om dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger til markedsføringsformål.

Under alle omstændigheder har du altid ret til til enhver tid at trække dit samtykke tilbage eller gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på profilering af brugere og/eller til markedsføringsformål, hvis dit samtykke er givet til de nævnte formål.

1.3. HVORDAN ER PERSONOPLYSNINGER BESKYTTET?

De personlige data, som vi indsamler via webstedet, er sikret for at forhindre uautoriseret brug. Personoplysningerne overføres i krypteret form. For at garantere sikkerheden foretages der ugentlige sikkerhedsscanninger, og der foretages en kodegennemgang en gang om året.

1.4. HVORDAN BRUGES COOKIES PÅ PORTALEN?

Cookies er oplysninger, der sendes af en webserver til en brugers computer, og som gemmes på denne. For at vide, hvilke cookies der anvendes på dette websted, se venligst kapitlet Nedis og cookies. Hvis du ønsker at afvise brugen af en cookie, skal du rette indstillingerne i hver enkelt af de internetbrowsere, du bruger, separat (du kan finde oplysninger om, hvordan du foretager denne handling på din browsers websted) eller ændre dine indstillinger på følgende websted: www.youronlinechoices.com.

I så fald skal du være opmærksom på, at webnavigationen og nydelsen af indholdet af dette websted kan blive kompromitteret.

1.5. HVORDAN KAN JEG UDØVE MINE RETTIGHEDER?

Du har til enhver tid ret til at anmode os om at få adgang til og korrigere dine personoplysninger, som vi har indsamlet, til at gøre indsigelse mod eller begrænse behandlingen, til at slette dine personoplysninger, til dataportabilitet og til at indgive en klage, forudsat at den relevante rettighed er gældende under de specifikke omstændigheder.

Især i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger:

 • du har ret til at anmode om en kopi af de oplysninger, som vi har om dig;
 • du kan anmode om opdatering, rettelse og integration af dataene samt af legitime grunde gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles helt eller delvist, selv om det er relevant for formålet med indsamlingen;
 • under visse omstændigheder kan du bede om at få slettet de oplysninger, vi har om dig, fra vores registre;
 • du har ret til at få de oplysninger, vi har om dig, overført til en anden organisation;

Hvis vi afviser din anmodning i henhold til retten til indsigt, giver vi dig en begrundelse for hvorfor. I tilfælde af at du ønsker at indgive en klage over, hvordan dine personoplysninger behandles af den dataansvarlige, eller hvordan din klage er blevet behandlet, har du ret til at indgive en klage direkte til tilsynsmyndigheden.

For yderligere oplysninger om de behandlingsaktiviteter, der udføres af den dataansvarlige, og/eller udøvelse af dine rettigheder kan du kontakte den dataansvarlige på e-mailadressen GDPR@nedis.com.

Med hensyn til din ret til at tilbagekalde dit samtykke til brug af personoplysninger til levering af kommercielt materiale og reklamemateriale via e-mail kan du desuden klikke på linket "Afmeld" i bunden af enhver kommerciel meddelelse, som vi sender dig.

1.6. OVERFØRES PERSONOPLYSNINGER TIL ET ANDET LAND, OG VIDEREGIVES PERSONOPLYSNINGER TIL ANDRE ENHEDER?

Webstedet er placeret på en server i Europa.

Til de formål, der er angivet i punkt 1.2 ovenfor, kan dine personoplysninger overføres til andre juridiske enheder inden for Nedis-koncernen i lande i og/eller uden for EU. Desuden vil dine personoplysninger blive behandlet af tredjeparter, der tilhører følgende kategorier:

a) tredjeparter, der leverer tjenester til forvaltning af it-systemet;

b) tredjeparter, der leverer juridiske, regnskabs- og konsulenttjenester;

c) retshåndhævende eller regulerende myndigheder eller autoriserede tredjeparter;

De tredjeparter, der hører til de kategorier, der er angivet ovenfor, er specifikt udpeget som databehandlere i henhold til artikel 28 i den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR") eller kan fungere som dataansvarlig.

Overførsel af dine personoplysninger uden for Den Europæiske Union, når Europa-Kommissionens beslutninger om tilstrækkelighed ikke er på plads, er underlagt vedtagelsen af passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til GDPR-kravene.

1.7. HVOR LÆNGE OPBEVARES PERSONOPLYSNINGERNE?

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger så længe, som det er rimeligt nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis du er en registreret bruger, vil dine personoplysninger blive slettet inden for få uger efter din afrejse/registrering, så længe der ikke er nogen problemer vedrørende de tjenester, vi har leveret til dig, på tidspunktet for din afrejse.

Hvis du køber varer via webstedet, vil de data, som vi indsamler for at imødekomme din anmodning, blive opbevaret i 7 år fra datoen for den relevante købsordre, så længe der ikke er nogen problemer i forbindelse med det pågældende køb på det tidspunkt.

Som ikke-registreret bruger vil dine personlige oplysninger, der behandles med henblik på at levere de tjenester, du har bedt om, kun blive opbevaret i den periode, der er strengt nødvendig for at opfylde din anmodning, og de slettes derefter.

 

Hvad angår "logdata", som består af følgende oplysninger:

 • Den internetprotokoladresse (IP-adresse), som din enhed bruger i øjeblikket
 • Navn og adresse på opkaldene af webstedet eller filen
 • Dato og klokkeslæt for adgang
 • Mængden af overførte data
 • Den browsertype og -version, som du bruger til at besøge webstedet
 • Operativsystem på din enhed
 • Type af den anvendte enhed og dens MAC-adresse
 • Referrer-URL (tidligere besøgte side),

den slettes automatisk umiddelbart efter behandlingen. Vi forbeholder os dog ret til at opbevare logdata længere, hvis der er forhold, der tyder på, at der er begået computerforbrydelser mod webstedet.

1.8. HVEM ER DEN DATAANSVARLIGE?

NEDIS BV med hjemsted i De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Holland er den dataansvarlige for dine personoplysninger ("dataansvarlig").

2.1. DATAANSVARLIG

Nedis BV med hjemsted i De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch Holland er den dataansvarlige for dine personoplysninger ("dataansvarlig").

Du kan kontakte den dataansvarlige på e-mailadressen GDPR@nedis.com eller via ekspreskurer på den registrerede adresse.

2.2. DEFINITION AF PERSONOPLYSNINGER OG OPLYSNINGER OM BEHANDLINGSAKTIVITETERNE

I henhold til GDPR defineres personoplysninger som: "En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den pågældende fysiske person" ("data").

Vi indsamler dine data for at kunne behandle dine ordrer, levere de ønskede varer eller tjenester til dig, administrere leveringen, udstedelsen af fakturaer og opkrævningen af betalinger samt udføre alle aktiviteter, der er relevante for forvaltningen af kontraktforholdet med dig, herunder kundeserviceaktiviteter. Der er navnlig tale om behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, samt for at give dig yderligere tjenester, som du måtte have brug for, f.eks. kundeservice.

De indsamlede data vil også blive behandlet for at overholde de juridiske forpligtelser, som den dataansvarlige er underlagt, f.eks. skatteforpligtelser, der er relevante for den kontrakt, du har indgået.

Den dataansvarlige kan også behandle dine oplysninger for at sende dig markedsføringsmeddelelser og reklamer for direkte at promovere sine egne produkter og tjenester, som ligner dem, du allerede har bestilt eller købt. Ved at gøre dette vil Nedis group handle i overensstemmelse med GDPR for at forfølge sin legitime interesse. Under alle omstændigheder har du ret til at fravælge at modtage disse meddelelser til enhver tid.

 

Desuden kan den dataansvarlige efter din udtrykkelige anmodning behandle dine oplysninger for at sende dig markedsføringsmails og reklamer, give dig særlige kampagner og informere dig om nye tilgængelige produkter/tjenester og/eller produkter/tjenester, der tilbydes af dets kommercielle partnere og/eller andre juridiske enheder i koncernen.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med henvisning til hvert af de formål, der er anført ovenfor, ved at kontakte den dataansvarlige på følgende e-mailadresse: GDPR@nedis.com

Til disse formål kan vi behandle oplysninger, der tilhører følgende kategorier:

 • navn, efternavn, adresse, e-mail, telefonnummer;
 • anvendelsesområde for produkter, jobfunktion;
 • fødselsdato, interesser, hobbyer, profilnavne på sociale medier, profilstatistik;
 • IBAN-kode: transaktioner, du har gennemført, køb, du har foretaget hos os.

Under alle omstændigheder er vi forpligtet til at sikre, at de oplysninger, vi indsamler og bruger, er passende til disse formål og ikke udgør en krænkelse af dit privatliv.

I henhold til art. 13 GDPR opsummerer vi i følgende tabel formålene med de behandlingsaktiviteter, vi udfører, den obligatoriske eller frivillige karakter af anmodningen om at give dine data og konsekvenserne i tilfælde af manglende levering af sådanne data, retsgrundlaget for behandlingen samt den periode, hvor dine data vil blive opbevaret.

 

Nej.

Formålene med behandlingsaktiviteten

Obligatorisk eller frivillig karakter af anmodningen om at levere personoplysninger

Konsekvenser af manglende levering af personoplysningerne

Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Opbevaringsperiode

1

Kundeengagement og administration (forvaltning af kontraktforhold, kundeindsamling, behandling af salgsordrer, levering og transport, udstedelse af fakturaer, inkasso af betalinger, eftersalgsservice og teknisk service)

Obligatorisk

Det vil ikke være muligt at levere den ønskede tjeneste eller de ønskede varer til dig

Udførelse af kontrakten

15 år efter kontraktens ophør

2

Juridisk opfyldelse

Obligatorisk

 

Det vil ikke være muligt at levere den ønskede tjeneste eller de ønskede varer til dig

Juridisk forpligtelse

15 år efter kontraktens ophør

3

Direkte markedsføring

Frivillig

 

Det vil ikke være muligt at give dig vores særlige tilbud eller nye produkter/tjenester

Legitim interesse

 

24 måneder efter kontraktophør, undtagen i tilfælde af Opt out

4

Udsendelse af marketingkommunikation (om nye produkter og teknologi, der tilbydes af juridiske enheder i Nedis-gruppen eller af kommercielle partnere)

Frivillig

Det vil ikke være muligt at give dig vores særlige tilbud eller nye produkter/tjenester

Dit udtrykkelige samtykke

24 måneder na einde overeenkomst, tenzij er is afgemeld / toestemming is ingetrokken.

5

Analyse af personlige præferencer med henblik på at sende dedikerede personlige kampagnetilbud

Frivillig

Det vil ikke være muligt at give dig personlige tilbud eller tjenester

Dit udtrykkelige samtykke

12 måneder efter kontraktens ophør, undtagen i tilfælde af tilbagekaldelse af samtykke

6

Videregivelse af dine data til tredjeparter til markedsføringsformål

Frivillig

Det vil ikke være muligt for tredjeparter at give dig reklamer og kampagner

Dit udtrykkelige samtykke

Indtil kontraktophør/til tilbagekaldelse af samtykke

 

 2.3. VIDEREGIVELSE AF DINE OPLYSNINGER TIL DATABEHANDLERE I OG UDEN FOR EU

For at opfylde de formål, der er nævnt i punkt 2.2 ovenfor, kan den dataansvarlige have behov for at videregive dine personoplysninger til tredjeparter i Den Europæiske Union, der tilhører følgende kategorier:

 • Myndigheder og tilsynsorganer;
 • Tredjeparter, der udfører skatte- og administrative opgaver på vegne af den dataansvarlige;
 • Tredjeparter, der leverer IT-tjenester til den dataansvarliges informationssystemer og IT-infrastruktur;
 • Tredjeparter, der leverer tjenester i forbindelse med indkøb/levering af det ønskede produkt eller den ønskede tjenesteydelse;
 • Andre juridiske enheder i Nedis-koncernen inden for EU.

Ovennævnte tredjeparter er specifikt blevet udpeget som databehandlere af den dataansvarlige eller kan fungere som dataansvarlig.

 

Navnlig kan dine data blive videregivet til andre juridiske enheder i Nedis Group, der er ansvarlige for forvaltningen og/eller opfyldelsen af den kontrakt, du har indgået, udstedelse af fakturaer og inkasso af betalinger og/eller til tredjeparter, der kan tage sig af forsendelsen af de produkter/tjenester, du har bestilt.

Dine data kan også blive videregivet til tredjeparter, hvis lokal lovgivning og/eller offentlige myndigheder kræver en sådan videregivelse.

Du kan få en komplet liste over de juridiske enheder, der tilhører ovennævnte kategorier, som dine oplysninger kan blive videregivet til ved at kontakte den dataansvarlige på følgende e-mailadresse: GDPR@nedis.com.

Endelig behandles dine data af den dataansvarliges medarbejdere, som er blevet specifikt autoriseret til dette formål.

2.4. DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET

På ethvert tidspunkt, mens vi er i besiddelse af eller behandler dine data, har du som registreret person følgende rettigheder:

 • Ret til at tilbagekalde samtykke(r) - du har til enhver tid ret til at tilbagekalde det eller de samtykke(r), du tidligere har givet med henvisning til hver enkelt af de ovenfor anførte behandlingsaktiviteter;
 • Ret til adgang - du har ret til at anmode om en kopi af de oplysninger, som vi har om dig;
 • Ret til berigtigelse - du har ret til at rette de data, som vi har om dig, og som er unøjagtige eller ufuldstændige;
 • Ret til sletning - under visse omstændigheder kan du bede om at få slettet de oplysninger, vi har om dig, fra vores registre;
 • Ret til begrænsning af behandlingen - på visse betingelser har du ret til at begrænse behandlingen;
 • Ret til overførbarhed - du har ret til at få de data, vi har om dig, overført til en anden organisation;
 • Ret til at gøre indsigelse - du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen;
 • Ret til at indgive en klage: I tilfælde af at den dataansvarlige afviser din anmodning i henhold til retten til indsigt, vil vi give dig en begrundelse for hvorfor.
 • Du har ret til at klage som beskrevet i punkt 2.5 nedenfor.

Du kan kontakte den dataansvarlige på e-mailadressen GDPR@nedis.com eller via ekspreskurer på den registrerede adresse.

2.5. KLAGER

Hvis du ønsker at indgive en klage over, hvordan dine data behandles af den dataansvarlige, eller hvordan din klage er blevet behandlet, har du ret til at indgive en klage direkte til tilsynsmyndigheden, som angivet i det foregående afsnit 1.5.

2.6. TILLADELSE

Ved at give dit samtykke til denne informationsmeddelelse giver du os tilladelse til at behandle dine data specifikt til følgende formål som anført i afsnit 1.2 og 2.3, navnlig:

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke eller udføre opt-out ved at skrive til følgende e-mailadresse: GDPR@nedis.com.

3.1. NEDIS OG COOKIES

Vores websteder bruger cookies for at forbedre din online-oplevelse. Med denne politik giver den dataansvarlige hermed følgende oplysninger om brugen af cookies på sine websteder.

3.2. HVAD ER EN COOKIE?

Når du besøger webstedet, kan det gemme eller hente oplysninger i din browser, for det meste i form af cookies. En cookie er en fil, der indeholder data (en streng af bogstaver og tal); denne fil sendes fra en webserver til en webbrowser, når du besøger et websted, og gemmes derefter af browseren. Det pågældende ID sendes derefter tilbage igen, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren. De oplysninger, der hentes af cookies, kan dreje sig om dig, dine præferencer, din enhed eller bruges til at få hjemmesiden til at fungere, som du forventer, at den skal. Cookies indeholder normalt ikke nogen oplysninger, der gør det muligt at identificere dig personligt, men de kan give dig en mere personlig og behagelig weboplevelse. Det er dog muligt, at vi kan knytte personlige oplysninger, som vi har gemt om dig, til de oplysninger, der er gemt i cookies, og knytte dem til disse modtagne oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om brugen af cookies på websteder på www.allaboutcookies.org

3.3 FORSKELLIGE SLAGS COOKIES

Cookies kan installeres af operatøren af det websted, som brugeren besøger ("førstepartscookies") eller af andre websteder ("tredjepartscookies"):

Førstepartscookies - disse filer er indstillet af webserveren på vores websted og har samme domæne.

Tredjepartscookies - når du bruger vores websted, kan cookies fra tredjepartsleverandører blive sendt til dig. Hvis du besøger et websted, der har indlejret indhold, f.eks. YouTube-videoer, kan disse websteder sende cookies til dig. Den dataansvarlige overvåger ikke indstillingerne for sådanne cookies. Vi anbefaler, at du spørger efter flere oplysninger om disse cookies på sådanne tredjepartsleverandørers websteder og finder ud af de tilsvarende muligheder for at administrere dem.

Der findes cookies, som kan gemmes permanent på brugerens enhed, indtil de udløber eller slettes af brugeren ("permanente cookies"), eller cookies, som automatisk kan fjernes, når browsersessionen på webstedet slutter, eller når browseren lukkes ("session cookies").

Sessionscookies - det er midlertidige filer, der kun aktiveres under dit besøg på vores websted. Normalt sletter din browser sådanne cookies, så snart du lukker den.

Permanente cookies - disse filer er også aktive efter at browsersessionen er afsluttet. Når du f.eks. registrerer dig på et websted og senere kommer tilbage og besøger det igen, har webstedet lært, hvem du er, og viser personligt tilpasset indhold. En sådan adfærd er muliggjort af persistente cookies.

Som du kan se, bruges cookies til flere formål for at sikre, at webstedet fungerer korrekt, og for at give dig en bedre og mere effektiv oplevelse ved at surfe. Herunder kan du finde yderligere oplysninger om de typer cookies, som vi kan bruge på vores websted.

Nedenfor finder du en liste over de cookies, der oftest anvendes af Nedis, og en forklaring på, hvordan de hver især anvendes.

 

Kategori af cookies

Cookie-navn

Cookie-udbyder

Formål

Udløber

Type

Første eller tredjeparts cookie

Nødvendig (funktionelle cookies)

__cfduid

browser-update.org

Bruges af indholdsnetværket Cloudflare til at identificere pålidelig webtrafik.

1 år

HTTP

Tredjepart

Nødvendig (funktionelle cookies)

CookieConsent

nedis.com

Gemmer brugerens cookie samtykketilstand for det aktuelle domæne

1 år

HTTP

Første part

Nødvendig (funktionelle cookies)

jStorage

nedis.com

Registrerer et unikt ID for den besøgende, så webstedet kan genkende den besøgende, når han/hun går ind igen.

Vedvarende

HTML

Første part

Funktionel

lang [x2]

ads.linkedin.com

Husker den sprogversion af et websted, som brugeren har valgt

Session

HTTP

Tredjepart

Funktionel

 

linkedin.com

 

 

 

Tredjepart

Statistik

e.gif

collect.albacross.com

Bruges til at skelne mellem forskellige brugere, der kommer fra den samme IP-adresse.

Session

Pixel

Tredjepart

Statistik

indsamle

google-analytics.com

Bruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adfærd. Sporer den besøgende på tværs af enheder og markedsføringskanaler.

Session

Pixel

Første part

Statistik

__qca

issuu.com

Indsamler data om brugerens besøg på webstedet, f.eks. antal besøg, gennemsnitlig tid brugt på webstedet og hvilke sider der er blevet indlæst med det formål at generere rapporter til optimering af webstedsindholdet.

1 år

HTTP

Tredjepart

Statistik

_dc_gtm_UA-#

nedis.com

Bruges af Google Tag Manager til at styre indlæsningen af et Google Analytics-scripttag.

1 dag

HTTP

Første part

Statistik

_ga

nedis.com

Registrerer et unikt ID, der bruges til at generere statistiske data om, hvordan den besøgende bruger webstedet.

2 år

HTTP

Første part

Statistik

_gat

nedis.com

Bruges af Google Analytics til at begrænse forespørgselshastigheden

1 dag

HTTP

Første part

Statistik

_gid

nedis.com

Registrerer et unikt ID, der bruges til at generere statistiske data om, hvordan den besøgende bruger webstedet.

1 dag

HTTP

Første part

Statistik

nQ_visitId

nedis.com

Indstiller et unikt ID for sessionen. Dette gør det muligt for webstedet at indhente data om de besøgendes adfærd til statistiske formål.

1 år

HTTP

Første part

Markedsføring

BizoID

ads.linkedin.com

Bruges til at spore besøgende på flere websteder for at kunne præsentere relevante reklamer baseret på den besøgendes præferencer.

29 dage

HTTP

Tredjepart

Markedsføring

IDE

doubleclick.net

Bruges af Google DoubleClick til at registrere og rapportere webstedsbrugerens handlinger efter at have set eller klikket på en af annoncørens annoncer med det formål at måle effektiviteten af en annonce og præsentere målrettede annoncer for brugeren.

1 år

HTTP

Tredjepart

Markedsføring

test_cookie

doubleclick.net

Bruges til at kontrollere, om brugerens browser understøtter cookies.

1 dag

HTTP

Tredjepart

Markedsføring

fr

facebook.com

Bruges af Facebook til at levere en række annonceringsprodukter, f.eks. realtidsbud fra tredjepartsannoncører.

3 måneder

HTTP

Tredjepart

Markedsføring

st

facebook.com

Bruges af Facebook til at levere en række reklameprodukter, f.eks. realtidsbud fra tredjepartsannoncører.

Session

Pixel

Tredjepart

Markedsføring

annoncer/ga-audiences

google.com

Bruges af Google AdWords til at genindkalde besøgende, der sandsynligvis vil konvertere til kunder baseret på den besøgendes onlineadfærd på forskellige websteder.

Session

Pixel

Tredjepart

Markedsføring

rc::c

google.com

Anvendes i forbindelse med video-reklame. Cookien begrænser antallet af gange, en besøgende får vist det samme reklameindhold. Cookien bruges også til at sikre, at videoreklamen er relevant for den specifikke besøgende.

Session

HTML

Tredjepart

Markedsføring

iutk [x2]

issuu.com

Genkender brugerens enhed, og hvilke Issuu-dokumenter der er blevet læst.

10 år

HTTP

Tredjepart

Markedsføring

 

pingback.issuu.com

 

 

 

Tredjepart

Markedsføring

bcookie

linkedin.com

Bruges af den sociale netværkstjeneste LinkedIn til at spore brugen af indlejrede tjenester.

2 år

HTTP

Tredjepart

Markedsføring

bscookie

linkedin.com

Bruges af den sociale netværkstjeneste LinkedIn til at spore brugen af indlejrede tjenester.

2 år

HTTP

Tredjepart

Markedsføring

lidc

linkedin.com

Bruges af den sociale netværkstjeneste LinkedIn til at spore brugen af indlejrede tjenester.

1 dag

HTTP

Tredjepart

Markedsføring

UserMatchHistory

linkedin.com

Bruges til at spore besøgende på flere websteder for at kunne præsentere relevante reklamer baseret på den besøgendes præferencer.

29 dage

HTTP

Tredjepart

Markedsføring

_fbp

nedis.com

Bruges af Facebook til at levere en række reklameprodukter, f.eks. realtidsbud fra tredjepartsannoncører.

3 måneder

HTTP

Første part

Markedsføring

_gcl_au

nedis.com

Bruges af Google AdSense til at eksperimentere med annonceringseffektivitet på tværs af websteder, der bruger deres tjenester.

3 måneder

HTTP

Første part

Markedsføring

_hjIncludedInSample

nedis.com

Bestemmer, om brugerens navigation skal registreres i en bestemt statistisk pladsholder.

Session

HTTP

Første part

Markedsføring

nQ_cookieId

nedis.com

Indstiller et unikt ID for en bestemt besøgende. Dette ID kan bruges til at genkende den besøgende ved genbesøg og til at gennemføre eventuelle valg af præferencer. Cookien gør det også muligt for webstedet at spore den besøgende på flere websteder til markedsføringsformål.

1 år

HTTP

Første part

Markedsføring

mc

quantserve.com

Indsamler data om brugerens besøg på webstedet, f.eks. hvilke sider der er blevet indlæst. De registrerede data bruges til målrettede annoncer.

13 måneder

HTTP

Tredjepart

Markedsføring

GPS

youtube.com

Registrerer et unikt ID på mobile enheder for at muliggøre sporing baseret på geografisk GPS-placering.

1 dag

HTTP

Tredjepart

Markedsføring

PREF

youtube.com

Registrerer et unikt ID, som Google bruger til at føre statistik over, hvordan den besøgende bruger YouTube-videoer på forskellige websteder.

8 måneder

HTTP

Tredjepart

Markedsføring

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Forsøger at estimere brugernes båndbredde på sider med integrerede YouTube-videoer.

179 dage

HTTP

Tredjepart

Markedsføring

YSC

youtube.com

Registrerer et unikt ID for at føre statistik over, hvilke videoer fra YouTube brugeren har set.

Session

HTTP

Tredjepart

Markedsføring

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Gemmer brugerens videospillerpræferencer ved hjælp af indlejret YouTube-video

Session

HTML

Tredjepart

Markedsføring

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Gemmer brugerens videospillerpræferencer ved hjælp af indlejret YouTube-video

Vedvarende

HTML

Tredjepart

Markedsføring

yt-remote-device-id

youtube.com

Gemmer brugerens videospillerpræferencer ved hjælp af indlejret YouTube-video

Vedvarende

HTML

Tredjepart

Markedsføring

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Gemmer brugerens videospillerpræferencer ved hjælp af indlejret YouTube-video

Session

HTML

Tredjepart

Markedsføring

yt-remote-session-app

youtube.com

Gemmer brugerens videospillerpræferencer ved hjælp af indlejret YouTube-video

Session

HTML

Tredjepart

Markedsføring

yt-remote-session-name

youtube.com

Gemmer brugerens videospillerpræferencer ved hjælp af indlejret YouTube-video

Session

HTML

Tredjepart

Markedsføring

_hjid

Hotjar

Disse cookies giver Nedis mulighed for at indsamle brugerindsigt og feedback om, hvordan folk bruger vores websted. Dette sker gennem afstemninger på stedet, undersøgelser og sporing af brugeradfærd.

1 år

HTML

Tredjepart

Markedsføring

_hjTLDTest

Hotjar

Disse cookies giver Nedis mulighed for at indsamle brugerindsigt og feedback om, hvordan folk bruger vores websted. Dette sker gennem afstemninger på stedet, undersøgelser og sporing af brugeradfærd.

Session

HTTP

Tredjepart

 

3.4. TEKNISKE COOKIES

Tekniske cookies er cookies, der gør det muligt for webstedet at fungere korrekt, og som udelukkende anvendes med henblik på at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet, for så vidt som dette er strengt nødvendigt for udbyderen af en informationssamfundstjeneste, som kontrahenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om at levere den pågældende tjeneste. Disse cookies er nødvendige for, at webstedet kan fungere korrekt. De anvendes ikke til andre formål og installeres normalt direkte af ejeren eller operatøren af webstedet. Dit forudgående samtykke er ikke nødvendigt for brugen af disse cookies.

Tekniske cookies kan opdeles i:

 • Browsing- og sessionscookies: Disse cookies sikrer regelmæssig navigation og brug af webstedet (f.eks. for at give mulighed for at foretage et køb eller få adgang til begrænsede områder);
 • Analysecookies: Disse cookies gør det muligt for webstedsoperatører at overvåge de besøgendes brug af websiderne anonymt med henblik på statistiske undersøgelser, så de kan optimere webstedets funktion og tilbyde en bedre oplevelse af browsing. Analysecookies sidestilles med tekniske cookies, for så vidt som de anvendes direkte af webstedsoperatøren til at indsamle samlede oplysninger om antallet af besøgende og om, hvordan de bruger webstedet;
 • Funktionelle cookies: Disse cookies gør det muligt for brugeren at surfe på baggrund af visse forudbestemte kriterier (f.eks. sprog, produkter, der er valgt til køb) for at forbedre den tilbudte service. De gør det f.eks. muligt for et websted at forstå, hvem du er, hver gang du går ind på dets sider, så du ikke behøver at indtaste dine loginoplysninger hver gang.

 

3.5. PROFILERING AF COOKIES

Profileringscookies har til formål at oprette brugerprofiler og bruges til at sende online reklamebeskeder i overensstemmelse med de præferencer, som brugeren har vist under navigationen. Disse cookies, enten fra den dataansvarlige eller fra tredjeparter, udvælges og kontrolleres nøjagtigt og bruges til at garantere, at de markedsføringsmeddelelser, der modtages via webstedet eller andre websteder, som den dataansvarlige bruger til at sende sine reklamebudskaber, er i overensstemmelse med den besøgendes præferencer. Dit forudgående samtykke er nødvendigt for at kunne anvende disse cookies.

3.6. HVORDAN BRUGER DEN DATAANSVARLIGES WEBSTED COOKIES?

Vi bruger de oplysninger, som vi får fra din brug af cookies, til følgende formål:

 • For at administrere webstedet;
 • For at genkende din computer, når du besøger vores websted;
 • For at forbedre webstedets brugervenlighed;
 • Til at analysere, hvordan webstedet bruges;
 • For at undgå svindel og øge sikkerheden på webstedet;
 • Til at tilpasse vores websted til dig (ved at levere målrettede nyheder, der kan være af interesse for dig);
 • For at spore den vej, du går gennem vores websted, hvilket gør det muligt at bruge visse funktioner (eksempler: tilføje/fjernelse af produkter i indkøbskurven, afslutning af et køb ved kassen). Når du f.eks. tilføjer varer til din bestillingsformular, men derefter beslutter dig for ikke at foretage noget køb under dit besøg, gemmer vi for eksempel bestillingsformularens referencenummer i en cookie for at forbedre brugervenligheden, så du kan kalde formularen frem igen ved dit næste besøg.

3.7. INDSTILLINGER FOR COOKIES - ER DET SIKKERT AT AKTIVERE COOKIES?

Ja. Cookies er blot korte datastrenge, der ikke kan udføre nogen operationer i sig selv. Cookies kan ikke bruges til at hente andre data fra harddisken, til at overføre computervirus eller til at identificere og/eller bruge e-mailadresser. Dataansvarlig anbefaler, at du tillader webbrowsere at acceptere cookies fra vores websted.

Hvordan justerer jeg mine indstillinger for cookies?

Du kan indstille din browser til at afvise brugen af cookies. Bemærk dog, at hvis du gør dette, vil visse funktioner på vores websted ikke længere være tilgængelige for dig, hvilket vil forringe din browseroplevelse.

Hvis du ønsker at afvise brugen af cookies, skal du rette indstillingerne i hver af de internetbrowsere, du bruger, separat (du kan finde oplysninger om, hvordan du foretager denne handling på din browsers websted) eller ændre dine indstillinger på følgende websted: www.youronlinechoices.com.

 

Nedenfor finder du flere oplysninger om, hvordan du kan administrere dine indstillinger for cookies.

a) Banner

Når du går ind på webstedet for første gang, uanset hvilken side du kommer ind på, vises et banner med en forenklet og letforståelig erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Ved at klikke på "Jeg accepterer" accepterer du brugen af cookies. Du kan ændre og administrere cookiepræferencer via dette websted og ved at indstille din browsers indstillinger.

b) Browsere

Hvis du ønsker at blokere eller slette de cookies, der modtages fra et websted, kan du gøre dette ved at ændre browserindstillingerne ved hjælp af den specifikke funktion. Nedenfor finder du links til vejledningen for følgende browsere:

Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-or-allow-cookies

Krom - https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari - https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US

Vi minder dig om, at deaktivering af alle cookies, herunder navigations- og funktionalitetscookies, kan medføre problemer med browsing på webstedet.

Hvis du vælger at blokere alle cookies, kan du nedenfor se nogle eksempler på den behandling, du kan blive nødt til at følge:

I Internet Explorer kan du blokere alle cookies ved at klikke på "Værktøjer", "Internetindstillinger", "Privatliv" og derefter bruge skyderen til at vælge "Bloker alle cookies";

I Mozilla Firefox kan du blokere alle cookies ved at klikke på "Værktøjer" og derefter "Indstillinger" og slå "Accepter cookies fra websteder" fra i afsnittet "Privatliv".

Du skal dog være opmærksom på, at blokering af alle cookies har en negativ indvirkning på mange websteders brugervenlighed.

Hvis du ønsker at slette eventuelle cookies, der allerede er gemt på din computer, skal du muligvis følge disse trin:

Hvis du bruger Internet Explorer, skal du slette cookiefilerne manuelt (du kan finde en vejledning til dette på http://support.microsoft.com/kb/278835);

Hvis du bruger Mozilla Firefox og ønsker at slette cookies, skal du først kontrollere, at cookies slettes, når du bruger indstillingen "Fjern private data" (du kan ændre denne indstilling ved at klikke på "Værktøjer", "Indstillinger", "Indstillinger" og "Privatliv") og klikke på "Ryd din seneste historik" i menuen "Værktøjer".

Hvis du derimod vil aktivere cookies, kan nedenstående vejledning, som gælder for din browser, måske hjælpe dig:

 

Microsoft Internet Explorer

Vælg "Internetindstillinger" i menuen "Værktøjer".

Klik på fanen "Privatliv".

Klik på knappen "Standard" under "Indstillinger" (eller flyt skyderen manuelt til "Medium").

Klik på OK.

 

Mozilla Firefox

Gå til menuen "Værktøjer".

Vælg "Indstillinger".

Vælg ikonet "Privatliv".

Klik i det felt, der tillader websteder at bruge cookies (under "Brug brugerdefinerede indstillinger for historik").

Klik på OK for at gemme dine ændringer.

 

Google Chrome

Vælg "Indstillinger" i menuen Tilpas og kontrol.

I "Avancerede indstillinger" (Privatliv, Indholdsindstillinger) finder du afsnittet "Cookies".

Hvis du vil tillade brugen af cookies, skal du vælge "Tillad at indstille lokale data" (eller "Aktivér alle cookies").

Klik på OK.

 

Safari

Vælg Safari > Indstillinger, og klik på Privatliv.

I feltet "Blokér cookies" kan du angive, om og hvornår Safari skal acceptere cookies fra websteder.

 

3.8. ANDRE WEBSTEDER

Vi anbefaler, at du læser fortroligheds- og cookiepolitikken for de websteder, som du kan få adgang til via links på webstedet. Vi minder dig om, at dine indstillinger for cookie-indstillinger på dette websted ikke gemmes på andre virksomheders websteder.

3.9. OFFENTLIGGØRELSE OG FORMIDLING

Data, der indsamles via cookies, behandles af den dataansvarliges medarbejdere og samarbejdspartnere, der udtrykkeligt er udpeget som personer, der er autoriseret til dette formål. Desuden kan disse data blive behandlet af tredjepartsvirksomheder, der udfører tekniske og organisatoriske opgaver på vores vegne (f.eks.: webserviceudbydere). Disse virksomheder er udpeget som databehandlere. Data, der er erhvervet via cookies, kan blive overført til udlandet, men vil under ingen omstændigheder blive spredt til ukendte personer.

3.10. HVAD MED DINE RETTIGHEDER?

Du har til enhver tid ret til at bede os om oplysninger om behandlingen af dine personlige oplysninger, få adgang til, få opdateret eller slettet dine oplysninger, samt til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger og/eller indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, jf. databeskyttelseserklæringen på dette websted.

 

For at udøve dine rettigheder kan du kontakte den dataansvarlige på e-mailadressen: GDPR@nedis.com