Vi er klar over, at vi som stor virksomhed efterlader et aftryk på verden på den ene eller anden måde. Vi forsøger at gøre dette aftryk så lille som muligt, og derfor er vi forpligtet til at overholde ESG-retningslinjerne. ESG betyder, at man bruger miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer til at vurdere virksomheder og lande på, hvor langt de er nået med bæredygtighed. 

Vores tilgang til en bedre fremtid